Norway

Equinor gjenoppstarter produksjon på streikerammede feltEquinor gjenoppstarter produksjon på streikerammede feltSource link